Hopp til innhold

Lomsjødalen ligger i nærheten av Sandvika (Savalen), og har bilvei via Folldalsveien (RV29) eller Sivildalen (Strømmen). Løypenettet i Lomsjødalen er nytt og har flere varierte løyper.

Lomsjødalen er også en populær setergrend med tilknytning til både Savalen, Gardvikåsen og Rødalen. Normalt kjøres løypa opp i vinterferie og påskeferie - se Skisporet for mer informasjon.

Lomtjønn

Løypen rundt Lomtjønn er på 4,1 km, og er en fin tur med varierte nivåer. Anbefalt parkering er ved ”Høgda” (på toppen av veien fra Folldalsveien).

Sandvika

Fra Sandvika (Savalen) til Lomsjødalen går løypen på veien, og har en slak oppoverbakke på ca. 2,1 km. Parkering i Sandvika (fra Sivildalen).

Ørvangen

Litt nordvest for Sandvika, går løype til Lomsjødalen over Vesletjønna. Lengden på løypen er 3,5 km og det er parkering ved Ørvangen.

Nausterdalen

Løypen til Nausterdalen starter ved enden av Savalen (demningen i Sivildalen – mot Strømmen) og er på 1,3 km. Merket parkeringsplass med god plass.

Veien via Sivildalen har elektronisk bom, og det er bomvei over Lomsjødalen. Det er ikke mulig å kjøre gjennom Lomsjødalen på vintertid, og parkering er mulig ved "Høgda" (det øverste punktet på veien). 

Turforslag fra ut.no


#opplevalvdal

...så alt du trenger å gjøre er å gå ut døra, kos deg og opplevalvdal.no