Hamndalen ligger bak Sten, med et totalt løypenett på over 20 km. Med kun 6 km fra sentrum (Steia), er det mulig å starte løypen fra Måna. Andre startalternativer er fra Steivanglia, Strømmen eller helt i sørsiden av Savalen (ved demning).

Normalt kjøres løypa opp i vinterferie og påskeferie - se Skisporet for mer informasjon. Elektronisk bom i Sivildalen.

Se parkeringskart Turforslag fra ut.no

ikon ski

banner fisking

banner sykkelturer

banner fotturer