Østkjølen er det løypenettet som ligger nærmest sentrum (Steia), og er det mest populære skiområdet i Alvdal. De to mest brukte løypene er fra Sjulhusvangen opp til Allmannstua, og Tronsvangen via Nysetra. Dette løypenettet henger sammen, og man kan gå hele løypa via Rundvangen og utsikten (mot Tylldalen) - også kalt Almannstuarunden

Disse løypene kjøres opp ukentlig. Jevnlig kjøres det også opp løyper videre sørover mot Kvebergsvangen, og senere på vinteren mot Urstraumsetra (normalt i vinterferie og påskeferie). Se Skisporet for mer informasjon

Det er gode parkeringsmuligheter fra disse stedene:

  • Tronsvangen (parkeringsavgift)
  • Sjulhusvangen (bomvei)
  • Kverbergsvangen (bomvei)
  • Moldstad (Langodden v/RV3)
  • Nordpåsetra (Tylldalen)

Ingen av disse har elektronisk bom, så husk å ta med mynter

Se parkeringskart

ikon ski

banner fisking

banner sykkelturer

banner fotturer