I Alvdal kan du løse et felles fiskekort som gjelder for en stor del av fiskemulighetene i kommunen. Elvestrekninger i dalbunnen og i fjellet, samt flere fjellvann. Alvdal Grunneierlag står for administrasjonen av fem fiskekortområder som inngår i et felleskort.

Kjøp fiskekort her eller på campingplasser, turistkontor og sportsbutikker. 

Priser:
Felleskortet for fem områder i Alvdal: Uke NOK 400,00 | Sesong NOK 800,00
For et enkeltområde: Døgn NOK 70,00 | Uke NOK 300,00 | Sesong NOK 500,00

Glåma/Folla - kortområde 1
Elveløpene Glåma og Folla med nedre del av Sølna ligger lett tilgjengelig i dalbunnen. Elvene byr på flere mil med fristende fiske i kort avstand fra vei. Fiskeskilt er satt opp på flere steder fra offentlig veinett. Glåma og Folla har stor forekomst av spesielt harr. Ørrettbestanden er også god, og elvene huser flere store rugger. I stillere partier av elva kan man få gjedde på kroken, og elva har også abbor, sik og lake på strekningen. Mengder bunndyr er rik i elvene. Glåma og Folla er et eldorado for fluefiskere med god plass i elva!

Breidsjøen og Sølnsjøen - kortområde 3
Sølndalen med elver og sjøer ligger i et fjellandskap med Store Sølnkletten på 1828 moh som et ruvende landemerke innerst i dalføret. Vannene som speiler seg i tregrensa har lettest adkomst fra rv 29 med sætervei som fører helt inn til Nordsjøen i Breidsjøvassdraget. Området huser både røye og ørrett. Vassdraget egner seg godt for kano mellom valgte fiskeplasser. Øverste del av Sølna - Håan, har flere fine kulper der elva snor seg nedover i stiller og stryk. Sølnsjøen har store mengder røye, men størrelsen bærer noe preg av antallet. Det er lett adkomst til flere fiskevann, noe som gjør området barnevennlig for fisketur i fjellheimen.

Aumavassdraget, Kvislå og Storbekkjøen - kortområde 5
Aumdalen og Storbekkjølen er et område for de som liker villmark. Her er det både vilt og vakkert med turmuligheter for de som liker terreng fram til avsidesliggende fiskeplasser for en rolig opplevelse. Aumdalen strekker seg vestover fra Glåmadalføret med sætervei gjennom hele dalen. Her er det sideliggende småtjønner det er lettest å få seg noen ørrettpinner tilpasset stekepanna. Det er oppmerket DNT sti til Kvislåtjønna fra parkeringsplass før Kvislåtsætra. Storbekkjølen har lettest adkomst fra Urlikjølen i Aumdalen eller opp vei til fots langs Storbekken fra Glåmadalføret. Området egner seg utmerket til en tur med markstang og fristende markklyse langs rolige bekker med påfølgende fersk ørretmiddag! Storbekkjølen huser både ørret og røye.

Kvebergstjønna - kortområde 7
Kvebergstjønna ligger på kjølen øst for Glåma, med avkjørsel fra rv 3 sør for Alvdal sentrum. Det er bilvei helt opp til vannet, noe som gjør fiskemulighetene spesielt barnevennlig. Gapahuk for ly av vær og vind står oppført kort gangtur fra vei. Fiskevannet har Tronfjell ruvende opp noe lenger nord, og flott utsikt til hele Alvdal Vestfjell i sør. Kvebergstjønna har både ørret og røye å by på. Vannet er godt kultivert med utsetting av ørret over lenger tid, samt også røye de siste åra. 

Strålsjøen - kortområde 9
Strålsjøen ligger idyllisk til ved Strålsjøgrenda nær Savalen. Lettest adkomst er fra rv 29 ved Einunna bru. Lomnesvola stiger behagelig opp sør for sjøen, mens veien gjør fiskemulighetene lett tilgjengelig. Mot nord ligger en liten strandlinje egnet som badeplass, som gjør vannet svært så familievennlig. Strålsjøen huser både ørret og røye, og fiskelaget kultiverer vannet godt som resulterer i gode fangster av spesielt ørret. Vannet er svært næringsrikt med påfølgende fangster i god kondisjon!

 

ikon ski

banner fisking

banner sykkelturer

banner fotturer