I et spektakulært landskap ligger Sognan turområde med badeplass, kultursti og gapahuk.

I skogsmark og bratter med urskog, og mellom stein og bergvegger ligger et grønt vann i mange nyanser, så klart at man kan se fiskene svømme. Her er små sandstrender og fasiliteter som gapahuk og bålplass. Framkommeligheten kan være krevende.

Forbi elvejuvet Sognan går gamle Folldalsvei. Veien ble bygget mellom 1860 og 1880 og var gjeldende vei fram til 1915 - da den ble avløst av dagens fylkesvegtrasé mellom Alvdal og Folldal. Hele strekningen, fra Sole til Folløya, er 1,8 kilometer. I 2012 ble veien pusset opp og reåpnet. Veien er i dag et gammelt kulturminne, hvor Alvdals første søppelplass finner sted. Søppelplassen var i bruk fram til rundt 1967, og i dag ligger blant annet gamle bilvrak igjen.

#sognan på Instagram

ikon ski

banner fisking

banner sykkelturer

banner fotturer