Smeltehytta er en av regionens mange kulturminner knyttet til bergverkshistorien.

Lovise hytte ble bygd i 1748 for å smelte koppermalm for Folldal Verk. Her ble malmen fra gruvene i Baugsberget smeltet.

Området ved smeltehytta er rikt på kulturminner fra tiden da bergverk var en betydelig næringsvirksomhet i regionen. Tuftene etter smeltehytta med smelteovner og hjulstuer er godt synlige. Slagghaugene ruver i landskapet.

Fra august vil det gå en merket sti fra Sølndammen til Lovise Hytte. Stien er omtrent 500 meter lang, og herfra ser man jettegrytene i elva Sølna.

 

 

#lovisehytte

ikon ski

banner fisking

banner sykkelturer

banner fotturer