Et av Norges eldste og best bevarte gårdstun fra 1800-tallet, og i dag et fredet bygdemuseum.

Husantunet ligger like nord for Alvdal sentrum, mellom Glåma og Rørosbanen. Et unikt fredet gårdsanlegg med 18 ulike hus som representerer den typiske byggeskikken i Nord-Østerdal fra 1650 til 1850. Bebyggelsen er samlet i to tun: inntun og uttun, som var vanlig før 1850. Hvert hus har hver sin funksjon, bolighus og bryggerhus nært vannkilden, mens uthusene er plassert lenger nord – med høylåve for hvert dyreslag. Tunet har to bolighus, en sommer- og en vinterstue.

Tunet ble fredet i 1941, og siden restaurert før det åpnet som museum i 1958.

VI ANBEFALER OGSÅ
Aukrustsenteret
Alvdal sentrum (Steia)
Aukrustmonumentet
Lovise hytte
Sognan og gamle Folldalsvei
Nyhus Garveri

#husantunet

ikon ski

banner fisking

banner sykkelturer

banner fotturer