Hopp til innhold

Næringslivet i Alvdal er preget av optimisme og utvikling. Det er bredt sammensatt med små og mellomstore bedrifter og flere store hjørnesteinsbedrifter. Landbruket er en stor og viktig næring i kommunen.

Stabil arbeidskraft, redusert arbeidsgiveravgift, tilgjengelige næringsarealer, god infrastruktur, tørt og stabilt klima gir gode vekstvilkår for næringsliv og bedriftsetableringer.

Det skal være enkelt å drive og opprette bedrift i Alvdal kommune. Alvdal kommune har flere områder som er regulert til næring og klart for utvikling.

Alvdal kommune har også et kommunalt næringsfond som brukes til å støtte oppunder bedrifter i utvikling. 

I regionen finner du flere støttefunksjoner for etablert næringsliv og gründere. Alvdal kommune har tett dialog med Innovasjon NorgeKlosser Innovasjon, Rådhuset Vingelen og Rørosregionen Næringshage. Disse aktørene tilbyr rådgivning, kurs, tilskudd og et bredt nettverk innen en rekke sektorer, og alle har kontorplass på Tynset. 

Dersom du er nysgjerrig på eller ønsker kontakt med kommunens næringsapparat ta kontakt med:

Ordfører Mona Murud
Tlf. 907 72 718
E-post: 

Rådmann Per Arne Aaen
Tlf 913 08 112
E-post:

Rådgiver Ole Sylte Heggset
Tlf: 909 29 230
E-post: 


#opplevalvdal

...så alt du trenger å gjøre er å gå ut døra, kos deg og opplevalvdal.no