Hopp til innhold

Boligtomter i Alvdal

Alvdal kommune har tilrettelagt for flere ledige tomteområder med ulike tomtestørrelser og nivå

Sentrumsnært byggeklart boligfelt med vestvendte og solrike utsiktstomter. Regulert område for fortettet bebyggelse i tilknytning til feltet.

Regulert og byggeklart boligfelt sentralt på Plassen, ca. 5 km fra Alvdal sentrum, nær butikk, barnehage, industriområde.

Nyregulert solrikt boligfelt med vestvendte tomter i nærheten av etablerte boligfelt og idrettsanlegget på Steimoegga.

Store sørvestvendte tomter med lang solgang og mye luft i Måna. Kort vei til idrettsanlegg og gode tur- og friluftsmuligheter.

Store tomter på god byggegrunn i tilknytning til etablert boligområder og friarealer på Moan, vest for Alvdal sentrum.

Stort sentrumsnært kommunalt boligfelt i gangavstand til sentrum og skole, kultur- og idrettsanlegg. Vestvendte solrike tomter, mange med god utsikt.

Store, solrike tomter i etablert sørvendt boligfelt i Sivildalen på Strømmen, nord for Alvdal sentrum.

Solrike, sørvestvendte tomter med gode utsiktsforhold i retning sørøst til nordvest (mot Alvdal vestfjell/Rondane) under regulering i Måna


#opplevalvdal

...så alt du trenger å gjøre er å gå ut døra, kos deg og opplevalvdal.no