Hopp til innhold

Et av Nord-Europas største juv på 2, 5 kilometer

Sagnet sier at Jutulhogget ble til da Rendalsjutulen ville hogge seg vassrenne over kjølen. Jutulhogget er et mektig syn, og med et helt unikt planteliv. De stupbratte veggene i den vestre delen er over 100 meter høye, lenger øst er de på det høyeste med 240 meter. Bredden ved den øvre randen er fra 150 til 400-500 meter.

Jutulhogget ble formet under siste istid, for mer enn 10 000 år siden , da den breddemte sjøen Nedre Glåmsjø plutselig brøt ut under isen og dannet et nytt løp østover gjennom løsere bergmasser. En demning av is brast i løpet av kort tid og det var flommen av smeltevann som gravde ut ”hogget” i østlig retning – fra reservoaret i Østerdalen og østover gjennom fjellet og inn i Rendalen.

Juvet ble fredet som naturreservat i 1959, og har en spesiell flora med en blanding av sørlige arter og fjellplanter. Det befinner seg 20 kilometer sør for Alvdal sentrum.

Se turbeskrivelse på ut.no

VI ANBEFALER OGSÅ
Alvdal Sentrum (Steia)
Tronfjell
Tronfjellveien
Sølnkletten
Aukrustsenteret
Husantunet

#jutulhogget


#opplevalvdal

...så alt du trenger å gjøre er å gå ut døra, kos deg og opplevalvdal.no