Hopp til innhold

Et av Nord-Europas største juv på 2, 5 kilometer

Sagnet sier at Jutulhogget ble til da Rendalsjutulen ville hogge seg vassrenne over kjølen. Jutulhogget er et mektig syn, og med et helt unikt planteliv. De stupbratte veggene i den vestre delen er over 100 meter høye, lenger øst er de på det høyeste med 240 meter. Bredden ved den øvre randen er fra 150 til 400-500 meter.

Jutulhogget ble formet under siste istid, for mer enn 10 000 år siden , da den breddemte sjøen Nedre Glåmsjø plutselig brøt ut under isen og dannet et nytt løp østover gjennom løsere bergmasser. En demning av is brast i løpet av kort tid og det var flommen av smeltevann som gravde ut ”hogget” i østlig retning – fra reservoaret i Østerdalen og østover gjennom fjellet og inn i Rendalen.

Juvet ble fredet som naturreservat i 1959, og har en spesiell flora med en blanding av sørlige arter og fjellplanter. Det befinner seg 20 kilometer sør for Alvdal sentrum.

 

Jutulhogget -Ei dramatisk framstilling av segna om korleis Jutulhogget vart til

jutulhogget omslag 

jutulhogget 1

Har du lyst til å høre resten av historia om øksehogget og hvorfor det ble laget? Hele boka kan man få kjøpt på bokhandelen i Alvdal.

 

Les om Jutulhogget fra Alvdal-sida.

Se turbeskrivelse på ut.no.

VI ANBEFALER OGSÅ
Alvdal Sentrum (Steia)
Tronfjell
Tronfjellveien
Sølnkletten
Aukrustsenteret
Husantunet

#tronfjell

#tronfjellveien


#opplevalvdal

...så alt du trenger å gjøre er å gå ut døra, kos deg og opplevalvdal.no